کوری انحنا


همه انسان‌ها کم و بیش مقداری خطای دید دارند و جالب است که این خطای دید را دوست دارند. به همین دلیل، هر فردی جهان را به گونه‌ای می‌بیند که دیگری قادر به دیدن آن نخواهد بود. تا کنون، خطاهای دید زیادی توسط دانشمندان و روان‌شناسان معرفی شده، ولی جدیدترین نوع آن توسط یک روان‌شناس ژاپنی به نام «کاسکه تاکاهاشی» از دانشگاه چوکیوی ژاپن کشف شد. این خطای دید به نام «خطای کوری انحنا» curvature blindness illusion نامیده می‌شود و نشان می‌دهد نباید خیلی زیاد به چشمان خود اعتماد داشته باشیم. در تصویر زیر چه چیزهایی مشاهده می‌کنید؟ خط‌های لبه‌دار یا […]

کلیه حقوق مادی و معنوی برای داروخانه آنلاین محفوظ است.