اهمیت وقت شناسی

  • دسته بندی : اهمیت وقت شناسی, روانشناسی, زناشویی
  • تاریخ : ژانویه 8, 2018

  • وقت شناسی در افراد چگونه خواهد بود؟   تأثیر وقت شناسی بر روی سایر افراد بسیار با ارزش می باشد. در اکثر موارد افراد به گونه ای عمل می کنند که موجب آزار و اذیت فرد مقابل خود خواهند شد و این تأثیر تنها به دلیل عدم وقت شناسی آنها می باشد. زمانی که ساعتی برای انجام کاری تأیید می شود به معنای حضور به موقع در ساعت تعیین شده خواهد بود. در حقیقت برنامه ریزی های پس از این ساعت برای افراد مهم است به همین دلیل باید به آنها احترام نهاده و در همان ساعت در محل حاضر شویم. […]

    کلیه حقوق مادی و معنوی برای داروخانه آنلاین محفوظ است.